Menu >
Oferta

Kancelaria Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego Ryszard Ambroziak i Partner Spółka partnerska oferuje:

 

  • kompleksowe prowadzenie spraw księgowo – podatkowych firmy obejmujące kwalifikację i niezbędne księgowania dokumentów, bieżące doradztwo w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, analizę możliwości minimalizowania obciążeń podatkowych, reprezentowanie przed urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, obsługę kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych, rozliczenia pracownicze (przygotowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, sporządzanie list płac, wymiana dokumentów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, doradztwo w zakresie form zatrudnienia),

 

  • doradztwo podatkowe: konsultacje, sporządzanie pisemnych opinii podatkowych z dziedziny podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, szkolenia w zakresie podatków i księgowości, analizę i kontrolę dokumentacji księgowej i rozliczeń podatkowych wykonywanych przez Klienta,

 

  • doradztwo finansowo-ekonomiczne obejmujące analizę sytuacji finansowej i ekonomicznej firmy (m.in. ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia przedsiębiorstwa, analizy bilansów i wyników finansowych, sporządzanie sprawozdań z przepływów środków pieniężnych), prognozy finansowe krótko- i długoterminowe, przygotowanie biznesplanów oraz analiz finansowych do wniosków kredytowych i wniosków o dofinansowanie,

 

  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego (umowy, przekształcenia, dochodzenie wierzytelności, odpowiedzialność członków zarządu spółek) oraz prawa pracy,

 

  • prowadzenie księgowości w siedzibie firmy oraz w Kancelarii,
  • organizacja księgowości w firmie.

Kancelaria Prawna i Doradztwo Podatkowe
Robert Goch, Ryszard Ambroziak S.C.
tel. 091 43 43 288

Robert Goch
kom. 693 172 280
e-mail: robert.goch@wp.pl

Ryszard Ambroziak
kom. 606 873 066
e- mail: ryszard.ambroziak@wp.pl