Menu >
Wspólnicy

 

Partnerzy Kancelarii są  specjalistami z zakresu prawa podatkowego z długoletnim stażem w organach podatkowych i organach kontroli skarbowej.

 

mec. Robert Goch- prawnik z długoletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w:

Izbie Skarbowej w Szczecinie – referent w dziale orzecznictwa podatkowego,

Drugim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie – kierownik działu podatków,

Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie- zastępca naczelnika nadzorujący działy orzecznictwa podatkowego, kontroli podatkowej i spraw oznaczania wyrobów akcyzowych,

Izbie Skarbowej w Szczecinie -  radca prawny specjalizujący się w sprawach postępowań sądowych i orzecznictwie w zakresie podatków pośrednich i podatku dochodowego od osób prawnych, a także odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym – radca prawny, od 2007 współwłaściciel Kancelarii Prawnej.

Specjalizacja: Podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych. Mecenas Robert Goch specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych (skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skargi kasacyjne) oraz prowadzeniu procesu cywilnego (pozwy i odpowiedzi na pozew, apelacje, zastępstwo procesowe).

 

 

mec. Ryszard Ambroziak- prawnik i finansista (doradca podatkowy) o długoletnim doświadczeniu zawodowym - 17 lat pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej, w tym na stanowisku:

inspektora kontroli skarbowej,

naczelnika wydziału kontroli budżetowej i podatkowej,

naczelnika wydziału kontroli nieujawnionych źródeł przychodu.

Specjalizacja: Metodologia kontroli podatkowej i kontroli skarbowej w pełnym zakresie w tym:

- prowadzenie postępowań dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a w szczególności postępowań z nieujawnionych źródeł przychodu;

- prowadzenie postępowań dotyczących cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi;

- opracowanie dokumentacji podatkowej w trybie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryszard Ambroziak posiada uprawnienia dydaktyczne z zakresu prowadzenia wykładów z prawa podatkowego, a ponadto posiada doświadczenie w weryfikacji ksiąg podatkowych i oceny ich zgodności z prawem podatkowym, dewizowym i budżetowym.

 

Kancelaria Prawna i Doradztwo Podatkowe
Robert Goch, Ryszard Ambroziak S.C.
tel. 091 43 43 288

Robert Goch
kom. 693 172 280
e-mail: robert.goch@wp.pl

Ryszard Ambroziak
kom. 606 873 066
e- mail: ryszard.ambroziak@wp.pl